บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
เกี่ยวกับเรา
หน้าแรก   /   รับเหมา ออกแบบ และติดตั้งระบบห้องสะอาดปราศจากเชื้อ CLEANROOM SYSTEM

บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดดำเนินธุรกิจรับเหมา ออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูม ระบบห้องสะอาดปราศจากเชื้อ ( CLEANROOM SYSTEM) อาทิ ห้องผ่าตัด โรงงานผลิตยา โรงงานอิเล็คทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน GMP PICs และ ISO Std. 14644-1 โดยทีมงานที่เชียวชาญและมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการปรับปรุงอัพเกรดหรือออกแบบแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • รับเหมา ออกแบบระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)
  • รับเหมา ติดตั้งระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)
  • ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปราศจากเชื้อ เดิมให้มีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น
  • แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ
  • ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow Test)
  • ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น (Temperature & Humidity Test)
  • ตรวจสอการติดตั้งและประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศ (DOP Test)
  • ตรวจวัดปริมาณของฝุ่น (Airborne Particle Count)
  • ตรวจสอบหาเชื้อ (Colony Forming Unit)