บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
บริการ
หน้าแรก   /    รับเหมา ออกแบบ และติดตั้งระบบห้องสะอาดปราศจากเชื้อ CLEANROOM SYSTEM


บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


- รับเหมา ออกแบบระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)
- รับเหมา ติดตั้งระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)
- ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปราศจากเชื้อ เดิมให้มีประสิทธิภาพ
- แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น
- แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ
- ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow Test)
- ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น (Temperature & Humidity Test)
- ตรวจสอการติดตั้งและประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศ (DOP Test)
- ตรวจวัดปริมาณของฝุ่น (Airborne Particle Count)
- ตรวจสอบหาเชื้อ (Colony Forming Unit)

 AIR FLOW TEST

                    


TEMPERATURE & HUMIDITY TEST

                    

DOP TEST

                    

                    

AIRBORNE PARTICLE COUNT

                    

CFU : COLONY FORMING UNIT