บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ผลงาน
หน้าแรก   /   ผลงาน  /   SM PHARMACUTICAL CO.,LTD YEAR 2014

 

SM PHARMACUTICAL CO.,LTD   YEAR 2014

ห้องสะอาดปราศจากเชื้อ (Cleanroom Class 100,000)
ควบคุมอุณหภูมิที่ 23 ± 2° C ควบคุมความชื้นที่ 50 ± 10° C และมีการควบคุมแรงดันห้อง
ปี 2557