บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ผลงาน
หน้าแรก   /   ผลงาน  /   THAI JINTAN CO., LTD. 2016

 

THAI JINTAN CO., LTD. 2016

 

บริษัท ไทยยินตัน จำกัด (Thai Jintan Co.,Ltd.) 2016
Cleanroom system สำหรับห้องบรรจุยาอม