บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ผลงาน
หน้าแรก   /   ผลงาน  /   CHAKKRAPHONG HOSPITAL

CHAKKRAPHONG HOSPITAL

 

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ปี 2017 จังหวัดปราจีนบุรี
ระบบห้องสะอาดปราศจากเชื้อสำหรับห้องแยกโรค (Negative Pressure)