บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ผลงาน
หน้าแรก   /   ผลงาน  /   KLANG HOSPITAL

 

KLANG HOSPITAL 

 

โรงพยาบาลกลาง จ. กรุงเทพมหานคร ปี 2562

งานปรับปรุงห้อง RCU (Respiratory Care Unit)