บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ผลิตภัณฑ์
หน้าแรก   /   ผลิตภัณฑ์  /   Automatic dropseal

 

Automatic dropseal

 

ชุด Automatic dropseal ช่วยให้ง่ายต่อการควบคุม สภาวะอากาศภายในห้องสะอาด ทั้งแรงดัน และ ความสะอาด ซึ่งเหมาะสมกับ โรงงานเภสัชกรรม , ห้องผ่าตัด