บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด ออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด รพ. บางปะอินจำนวน 2 ห้อง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ซึ่งออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการส่งมอบงานเป็นไปโดยความเรียบร้อยตามมารตฐาน  GMP PICs และ ISO Std. 14644-1