บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   พิธีเปิดห้องผ่าตัดและห้องคลอด โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ได้จัดพิธีเปิด ห้องผ่าตัด และห้องคลอด ตึก " สายธาร" และตึก "นฤมิตคุณา" โดยมีนาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมห้องผ่าตัด จำนวน 8 ห้อง ที่ได้ทำการปรับปรุงโดย บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีนายวสันต์ กะลีวัง ผู้จัดการทั่วไป ทำการสาธิต และบรรยายการติดตั้งของระบบในห้องผ่าตัด