บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ดูงานการผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดและตัวอย่างการติดตั้งห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ประเทศจีน

 

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2562 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายอดุลย์ หะสาเมาะ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน การผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดและตัวอย่างการติดตั้งห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Mr. Peter ผู้จัดการฝ่ายขายภาคพื้น ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น