บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ข่าวประชาสัมพันธ์CHINA HOSPITAL  


ประมวลภาพ airborn ไปดูงานเกี่ยวกับระบบห้องสะอาด ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลในประเทศจีน