บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประตูห้องปลอดเชื้อ CLEANROOM DOOR


 ประตูห้องปลอดเชื้อ 

ประตูห้องปลอดเชื้อ (CLEANROOM DOOR) ที่ได้มาตรฐาน GMP มีโครงเหล็กประตู ที่แข็งแรง คงทน เรียบเนียน ผนึกแน่นไม่มีการรั่วซึมและไม่มีการสะสมของฝุ่นในซอกบานประตู ช่องแสงเป็นชิ้นเดียวกับบานประตูพร้อมชุดล๊อคที่เปิดปิดสนิท