บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
บทความ
หน้าแรก   /   บทความ  /    ห้องสะอาด (CLEAN ROOMS) คืออะไร

 
ห้องสะอาด (Clean rooms) คืออะไร ?ตอบ ห้องสะอาด (Clean rooms) หมายถึง ห้องหรือบริเวณปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน

ห้อง ได้แก่ อนุภาคสิ่งเจือปน อุณหภูมิ ความดันอากาศ ความชื้น รูปแบบการไหลของอากาศ การสั่นสะเทือน แสงสว่าง และสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ แล้วเริ่มมีตั้งแต่เมื่อใด......?

ตอบ ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ได้มีการผลิตหน้ากากกันก๊าซพิษ (Gas Masks) ซึ่งใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและก๊าซพิษต่างๆได้ (High Efficiency Air Filters )ซึ่งนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพของสหรัฐอเมริกา เมื่อสงครามยุติได้มีการใช้ประโยชน์จาก High Efficiency Particulate Air Filters (HEPA Filters) ทางด้านพลเรือนมากขื้น เพราะการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมการต่อประกอบ (Assembly) และความต้องการความแม่นยำในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์บางประเภท

แม้ว่าในขณะนั้นจะสามารถกรองฝุ่นออกจากอากาศจ่ายเข้า (Supply Air) ได้โดยไม่ยากลำบากนัก โดยใช้ตัวกรองอากาศแบบHEPAแต่อย่างไรก็ตามในขณะนั้นยังเป็นแค่หลักการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับอากาศ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มระดับความสะอาดของห้องสะอาด

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ได้มีการแนะนำหลักการของการไหลของอากาศแบบราบเรียบ (Low Turbulent Displacement Flow หรือ Laminar Flow) ขึ้นเป็นครั้งแรก การไหลแบบราบเรียบนี้ทำให้การนำพาอนุภาคฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมาขณะปฏิบัติงานออกจากห้องได้โดยเป็นเส้นทางตรงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สามารถสร้างห้องสะอาดที่ระดับได้สูงกว่าเดิมถึง 100 เท่า จากนั้นเทคโนโลยีห้องสะอาดก็ถูกพัฒนาไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ดังนี้

ในอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics) ระบบห้องสะอาดเป็นปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานที่ทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างที่ละเอียดได้มากขึ้นและช่วยให้การต่อประกอบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในอุตสาหกรรมการผลิตยา (Pharmaceutical Industry) ระบบห้องสะอาดทำให้สามารถบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อและสามารถเตรียมและรักษาสารที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาได้อย่างปลอดภัย

ระบบห้องสะอาดนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพทางการผลิตของฟิล์มถ่ายรูป และพลาสติกฟอล์ย และยังทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างมาก

ระบบห้องสะอาดเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ทางกลหรือเครื่องที่ต้องการความแม่ยำในการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีห้องสะอาดไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในวงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ในการปฏิบัติงานสำคัญในด้านอื่นๆ อีก เช่น ใช้เป็นระบบปรับอากาศในห้องผู้ป่วยอาการหนัก(Intensive Care Unit : ICU) ในโรงพยาบาลต่างๆ แม้ว่าในตอนแรกมันจะถูกจำกัดการใช้เพียงแค่ในห้องทดลองวิจัย แต่ต่อมาได้มีการใช้ด้านการแพทย์หลายแขนง เช่น

  • ใช้สำหรับการศัลยกรรมเฉพาะที่และการผ่าตัดกระดูก
  • ใช้สำหรับห้องดูแลผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ใช้สำหรับการรักษาบาดแผลที่ได้รับจากการระเบิดหรือการเผาไหม้อย่างสาหัส


โปรดติดตามตอนต่อไป (ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือคู่มือการออกแบบห้องสะอาด)