บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมา ออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูม ระบบห้องสะอาดปราศจากเชื้อ ( CLEANROOM SYSTEM) อาทิ ห้องผ่าตัด โรงงานผลิตยา โรงงานอิเล็คทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน GMP PICs และ ISO Std. 14644-1

โดยทีมงานที่เชียวชาญและมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการปรับปรุงอัพเกรดหรือออกแบบแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- รับเหมา ออกแบบระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)
- รับเหมา ติดตั้งระบบห้องปราศจากเชื้อ (Cleanroom System)
- ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปราศจากเชื้อ เดิมให้มีประสิทธิภาพ
- แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น
- แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ
- ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow Test)
- ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น (Temperature & Humidity Test)
- ตรวจสอการติดตั้งและประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศ (DOP Test)
- ตรวจวัดปริมาณของฝุ่น (Airborne Particle Count)
- ตรวจสอบหาเชื้อ (Colony Forming Unit)

ผลิตภัณฑ์

my products

ข่าวประชาสัมพันธ์

FOR DAILY UPDATES

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2562 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายอดุลย์ หะสาเมาะ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน การผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดและตัวอย่างการติดตั้งห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ได้จัดพิธีเปิด ห้องผ่าตัด และห้องคลอด ตึก " สายธาร" และตึก "นฤมิตคุณา" โดยมีนาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมห้องผ่าตัด จำนวน 8 ห้อง ที่ได้ทำการปรับปรุงโดย บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีนายวสันต์ กะลีวัง ผู้จัดการทั่วไป ทำการสาธิต และบรรยายการติดตั้งของระบบในห้องผ่าตัด
ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด รพ. บางปะอินจำนวน 2 ห้อง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ซึ่งออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการส่งมอบงานเป็นไปโดยความเรียบร้อยตามมารตฐาน  GMP PICs และ ISO Std. 14644-1

ผลงาน

OUR WORKS