บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : (+662) 719-1114, (+662) 719-0040
โทรสาร: (+662) 719-0040 #12
อีเมล์ : eng_airborn@yahoo.co.th
Facebook : Airborn Engineering Co.,Ltd.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2562 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายอดุลย์ หะสาเมาะ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน การผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดและตัวอย่างการติดตั้งห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ได้จัดพิธีเปิด ห้องผ่าตัด และห้องคลอด ตึก " สายธาร" และตึก "นฤมิตคุณา" โดยมีนาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมห้องผ่าตัด จำนวน 8 ห้อง ที่ได้ทำการปรับปรุงโดย บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีนายวสันต์ กะลีวัง ผู้จัดการทั่วไป ทำการสาธิต และบรรยายการติดตั้งของระบบในห้องผ่าตัด

ส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด รพ. บางปะอินจำนวน 2 ห้อง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ซึ่งออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการส่งมอบงานเป็นไปโดยความเรียบร้อยตามมารตฐาน  GMP PICs และ ISO Std. 14644-1

บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต้องขอขอบคุณบริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูม (ห้องสะอาดปราศจากเชื้อ) เพื่อใช้ในการผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณภายใต้ชื่อ จิ่วเจิ่นปู่เซินเจียวหนัง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จาก ทีม อย. (องค์การอาหารและยา) กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจโรงงานใหม่ ของโรงงาน จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย กรุ๊ป ที่ผลิตยาสมุนไพรจีนโบราณและอาหารเสริม ที่ผลิตยา " จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง " ซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตยาโดยผ่านกระบวนการที่สะอาด ปลอดเชื้อ ที่มีมาตรฐาน GMP

บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานปรับปรุง  ระบบห้องสะอาดปราศจากเชื้อสำหรับห้องแยกโรค (Negative Pressure)  ให้กับโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

เจ้าหน้าที่ (อย.) เข้าตรวจสอบมาตรฐาน GMP โรงงานผลิตยา SM PHARMACEUTICAL CO.,LTD. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ (อย.) จากประเทศภูฎานแวะเข้าดูงานเมื่อวันที่ 24/3/2015

ประตูห้องปลอดเชื้อ (CLEANROOM DOOR) ที่ได้มาตรฐาน GMP มีโครงเหล็กประตู ที่แข็งแรง คงทน เรียบเนียน ผนึกแน่นไม่มีการรั่วซึมและไม่มีการสะสมของฝุ่นในซอกบานประตู ช่องแสงเป็นชิ้นเดียวกับบานประตูพร้อมชุดล๊อคที่เปิดปิดสนิท

เครื่องปรับอากาศที่ได้ออกแบบเฉพาะและเหมาะสำหรับห้องแยกโรค ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบให้แก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานประสบปัญหา เช่น ในห้องต้องการความเย็น แต่เครื่องปรับอากาศที่ใช้ไม่แน่ใจว่ามีความปลอดภัย หรือเหมาะสมที่จะใช้ในห้องแยกโรคหรือไม่

อุปกรณ์ Automatic dropseal สามารถแก้ปัญหาเรื่อง การควบคุมสภาวะต่างๆ ภายในห้อง อาทิ แรงดัน อุณหภูมิ ความชื้น และ ป้องกันฝุ่น

ประมวลภาพ airborn ไปดูงานเกี่ยวกับระบบห้องสะอาด ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลในประเทศจีน