eng_airborn@yahoo.co.th

ดูงานการผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดและตัวอย่างการติดตั้งห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2562 บริษัท แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายอดุลย์ หะสาเมาะ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน การผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดและตัวอย่างการติดตั้งห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Mr. Peter ผู้จัดการฝ่ายขายภาคพื้น ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โทร : 02-719-1114
  Fackbook
  Add Friend